Akce: VŠB-TU Ostrava, Rekonstrukce pavilonů D,E,F

Objednatel: Bystroň Group a.s.

Finanční objem: >6M