Akce: Kino Centrum v Havířově

Objednatel: VOKD a.s.

Finanční objem: >4M