Akce: VŠB-TU Ostrava, Geologický pavilon

Objednatel: Bystroň Group a.s.

Finanční objem: >4M