Akce: Městský fotbalový stadión Karviná

Objednatel: Sdružení STAMONT-PS s.r.o a AWT Rekultivace a.s.

Finanční objem: >12M